Privatlivspolitik (GDPR)

Privatlivspolitik for LotteLarsen 
Denne priatlivspolitik er senest ændret den 24. marts  2023

LotteLarsen behandler personoplysninger og vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik i henhold til GDPR (General Data Pretection Regulation), der er den nye europæiske persondatoordning, som har til formål, at beskytte dig og dine personlige oplysninger.
Vi lever naturligvis op til alle kravene om beskyttelse af dine personlige oplysninger i henhold til GDPR. Både i forhold til de oplysninger du afgiver via vores hjemmeside, og de oplysninger du afgiver under personlige sessioner, samtaler, forløb og i forbindelse med deltagelse på vores kurser, holdtræning, workshops og behandlinger.
Da vi behandler personoplysninger har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

LotteLarsen er dataansvarlig og vi sikrer dig, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysinger:
LotteLarsen
Center for Liv
Ringstedgade 32 1. sal
4000 Roskilde

Tlf. 29 284836
E-mail. mail@lottelarsen.com

CVR nummer 29678596

Hvilke data indsamles

Vi anvender data om dig for at gøre vores service endnu bedre og sikre kvaliteten af vores ydelser, samt vores kontakt med dig.

Automatisk indsamlede data

Vores hjemmeside opsamler automatisk data for, at kunne tilbyde dig den bedst mulige løsning hos os.

Når du besøger vores hjemmeside sendes der oplysninger fra din internet browser til en server. Via analyse af disse data, kan vi optimere vores digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Data der opsamles er statistiske oplysninger om brugerens adfærd i de digitale løsninger.

Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres er:

Dato og tidspunkt for besøg.
De sider der besøges på vores hjemmeside.
IP-adressen på den besøgende.
Oplysninger om anvendt browser og computer. (type, version, operativsystem).
Geografisk placering.

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning. I den forbindelse sendes der webanalyse data fra vores hjemmeside til analyse i den service Google udbyder.

I den forbindelse fungerer Google Analytics som databehandlere af data, som vi er ansvarlige for. Disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan læse Googles fortrolighedspolitik her:

https://policies.google.com/privacy?hl=da

I forbindelse med automatisk indsamlede data, opsamles der IKKE personlige data!

Oplysninger du selv afgiver

Vi behandler også oplysninger du selv afgiver på vores hjemmeside, når du udfylder en kontaktformular, tilmelder dig et kursus eller uddannelse og når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Oplysninger du selv aktivt afgiver i forbindelse med ovenstående kan være:
Navn, e-mail adresse, postadresse og telefonnummer.
Virksomhedsnavn.
Oplysninger du deler med os via sociale medier.
Oplysninger sendt på e-mail eller oplyst ved telefonisk henvendelse.

Hvis du kontakter os via mail eller tilmeldingsformularer til nyhedsbrev på vores hjemmeside, gemmer vi oplysningerne, så vi kan reagere/kontakte dig på din anmodning, forespørgsel eller tilmelding til et hold, en behandling eller retreat.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev gemmer vi dit navn og e-mail adresse, så vi kan sende dig inspirations og nyhedsmails, så længe du er tilmeldt denne service. Du kan til enhver tid framelde dig denne service igen, hvorefter dit navn og e-mail adresse vil blive slettet.

Vi anvender bookingsystemet Easyme til online booking. Her registreres navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Det er ligeledes her der føres journal. Her fungerer Easyme som databehandler af data, som vi er ansvarlige for. Disse data må IKKE videregives til andre.

Vi anvender Easyme til registrering af dit navn og e-mail adresse ved tilmelding til vores nyhedsbrev. Her fungerer Easyme som databehandler af data, som vi er ansvarlige for. Disse data må IKKE videregives til andre!

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

  • Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling

Sikring af brugervenlighed, sikkerhed og service.
Optimering af vores hjemmeside.
Kunne besvare din henvendelse via e-mail.
Kunne besvare og tilmelde dig et af vore hold, behandlinger eller retreats, samt fremsende faktura, når du tilmelder dig et af ovenstående.


Opbevaring af personlige data

Data i forbindelse med henvendelse via e-mail, opbevares i maksimalt 3 år, hvorefter de slettes.

Såfremt der indgås aftale om en behandling eller deltagelse på hold, workshops og retreats og lignende opbevares data i maksimalt 3 år efter afslutning af forløbet, hvorefter de slettes..

Data i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev opbevares så længe der abonneres på nyhedsbrevet.

Videregivelse af personlige data

Vi videregiver ALDRIG personlige data og oplysninger til andre.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse er kontraktligt forpligtet til, at behandle alle data strengt fortroligt. De har således IKKE tilladelse til, at videregive eller anvende data, andet end hvad der er kontraktligt forpligtet overfor os. Vi kontrollerer løbende, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser i henhold til gældende regler og lovgivning.

Vi anvender kun databehandlere, der giver dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til gældende lovgivning.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du disse link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

Samtykke

Du giver dit samtykke til, at vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, når du benytter vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Vi forpligter os til at placere en regelmæssigt opdateret udgave af privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Hvis vi foretager ændringer, vil disse tillige blive lagt ud på hjemmesiden.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

  1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

  1. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst på siden.

3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  1. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst på siden til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

  1. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi eventuelt har modtaget om dig fra andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

  1. Du har ret til at klage til Datatilsynet

LotteLarsen (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med LotteLarsen kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk